Hvordan du får adgang til Zetland på din skole

Din skole kan tegne licens til Zetland gennem Det Kgl. Biblioteks licensservice til ungdomsuddannelserne. Vores samarbejde med Det Kgl. Bibliotek betyder, at din skole meget billigt kan give elever den fulde Zetland-oplevelse på deres egne telefoner. Det er gratis for betjeningsberettigede institutioner at benytte sig af servicen, og I betaler kun for de licenser, I vælger at tegne. Hvis din skole ikke allerede benytter sig af licensservicen, kan I skrive til [email protected] for at høre mere.
Hvis du kopierer vores artikler til undervisningsbrug, så husk altid at indberette til CopyDan.

Tips til at bruge Zetland i din undervisning

Her finder du inspiration og konkret materiale til at bruge Zetlands journalistik i dit arbejde som underviser på en ungdomsuddannelse i Danmark. Materialet er udarbejdet af lærere på Himmelev Gymnasium, som har brugt Zetland i deres undervisning siden 2019, og har samlet nogle konkrete ideer til både forløb og enkeltmoduler. Du kan bruge dem direkte eller som inspiration til din egen undervisning. Når du gør dig dine egen erfaringer med at bruge mediet i din undervisning, bliver vi glade, hvis du deler materiale og/eller inspiration.

Undervisningsforløb

De nye nyhedskriterier

Dette forløb er målrettet undervisning i dansk i 2-3.g, 2 hf. Det er udarbejdet af Himmelev Gymnasium. Kernestof:

 • Produktivt og refleksivt arbejde med elevernes udtryksfærdigheder.
 • Analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge.
 • Medieanalyse og fortolkning.
 • Forløbet kan ses og downloades her.

  SRP

  Forløbet er målrettet forberedelse til SRP i 3.g og indeholder materiale til tre-fem modulers undervisning.

  Forløbet kan ses og downloades her.

  Den der råber lyver

  Forløbet centrerer sig om bogen Den der råber lyver af Lea Korsgaard, som også kan læses på Zetland. Mediernes nyhedsmaskine buldrer fremad uden mål eller hukommelse, og den er blevet et problem for vores offentlige samtale. Denne bog giver syv gode råd til, hvordan vi som mediebrugere kan hjælpe journalistikken på vej, bekæmpe misinformation og bygge en levende samfundsdebat på et fundament af kendsgerninger.

  Forløbet kan ses og downloades her .

  Enkeltmoduler

  Radikalisering

  Modulet er målrettet undervisning i samfundsfag på B- og A-niveau.

  Materialet kan ses og downloades her.

  Euroislam

  Modulet er målrettet undervisning i religion på C-niveau.

  Forløbet kan ses og downloades her.

  Artskendskab og Biodiversitet

  Modulet er målrettet biologiundervisningen på C-niveau, men kan udvides til B- og A-niveau.

  Materialet kan ses og downloades her.

  Natur, klima og energi

  Modulet er målrettet Ng på B- eller C-niveau.

  Materialet kan ses og downloades her og slides her.

  Afkolonisering og demokrati

  Modulet er målrettet historieundervisning.

  Materialet kan ses og downloades her og arbejdsark her.

  Historieformidling

  Modulet er målrettet historieundervisning.

  Materialet kan ses og downloades her og arbejdsark her.

  Klima

  Modulet er målrettet samfundsfagsundervisning B og A, hvor teori tilpasses niveau, men kan indgå i det nye grundforløb i samfundsfag. De ni planetære grænser og Doughnut økonomi/modellen i forhold til samfundsforandringer, vækst økonomi og bæredygtig udvikling. Formidling i en podcast produktion.

  Materialet kan ses og downloades her.

  Bæredygtige byer

  Modulet er målrettet naturgeografi på B-niveau. Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning i lokalt og globalt perspektiv - Regionale og globale mønstre i levevilkår, produktion, ressourceforbrug og emissioner, herunder planlægning og regulering - Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug til produktion, handel og transport - Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder teknologiernes betydning for de menneskeskabte stofstrømme og menneskers levevilkår - FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

  Materialet kan ses og downloades her.

  Så hvordan løser vi klimakrisen?

  Modulet er målrettet naturgeografi på B-niveau. Det faglige fokus er, hvilke problemstillinger og mulige løsninger der er på klimakrisen.

  Materialet kan ses og downloades her.

  Bidrag til materialeudvalget

  Har du selv udarbejdet undervisningsmateriale baseret på Zetlands journalistik, som du vil dele med kolleger, så skriv til direktør Tav Klitgaard på [email protected], så får vi det på siden her. Du kan evt. bruge den her skabelon til at strukturere dit materiale

  Viden og medier på Himmelev

  Hvem skal man sparre med, når man som gymnasium har besluttet at kaste sig ud i en ny måde at samtænke uddannelse og digital dannelse og er optændt af den ild, der altid rammer folk, der synes de har fået en vanvittig god idé?

  Zetland selvfølgelig! tænkte vi på Himmelev Gymnasium, for vi har kastet os ud i et ambitiøst projekt, hvor omdrejningspunktet er en nyfortolkning af almendannelsen. Vi kalder det Viden&Medier.

  På Himmelev Gymnasium vil vi gerne tilbyde vores elever en langt mere aktuel og samfundsorienteret uddannelse end man nok traditionelt har opfattet gymnasiet. Uddannelsen bør favne videbegærlig nysgerrighed, evne til at gennemskue virkelighedens overflod af information og kompetencerne til at kunne formidle, diskutere og udvikle sin viden. Zetland har gået forrest i en slags journalistisk bevægelse mod mere vidensbaseret information og en stædig fastholdelse af nogle etiske principper for formidling, som man som almindelig medieforbruger oplever som værende under angreb. Den tilgang til virkeligheden og formidlingen af den, ville vi gerne være en del af. Vi ville gerne lære af Zetland og mente i al beskedenhed, at Zetland også kunne lære noget af os. Zetlands artikler og podcasts er jo en guldgrube for gymnasieelever og -lærere, der gerne vil et spadestik dybere.

  Det blev startskuddet på et samarbejde omkring udviklingen af undervisningsmateriale, som blandt andet har resulteret i ovenstående.

  14. oktober 2022