Kulturen på Zetland

Hvorfor vi tør stole på oprigtighed, respekt og ejerskab frem for regler og procedurer.

 1. #1 Velkommen til Zetland

  Alle dyr kommunikerer. Men mennesker gør mere end det. Vi fortæller og lytter til historier og har gjort det, siden de første mennesker stimlede sammen om det første lejrbål. Kvaliteten af et samfunds historiefortælling bestemmer kvaliteten af samfundet. På Zetland fortæller vi sande og vigtige historier om samfundet, og vi gør det på en måde, der giver folk lyst til at lytte, fokusere og deltage. Når vi lykkes, har det, vi laver, ført til nye, fascinerende erkendelser om livet, mere viden om væsentlige samfundsforhold og mere lyst til at tale med andre om den verden, vi har til fælles. Vi har fået nogen til at grine, græde, forarges, håbe, gruble og handle.

  Den indre kultur, som vi sammen skaber på Zetland, er helt afgørende for, at vi kan gøre den forskel i verden, som vi ønsker. Vores måde at arbejde sammen på har rod i samme værdier, som vores produkt og mission har – ellers ville vi ikke lykkes.

  Der er dage, selvfølgelig, hvor inspirationen udebliver, alt kokser, eller nogen glemmer at sætte mere kaffe over. Men selv på de dage skinner kulturen igennem. Zetlands ansatte har bidraget til at beskrive, hvordan vi er, når vi er bedst – og hvordan vi ønsker at være. Det er den beskrivelse, der følger her

 2. #2 Vi er et fællesskab, der arbejder i samme retning og mod et idealistisk mål. Vi er her for vores medlemmer og for at gøre en forskel i verden – og det gør vi bedst, når vi lytter og deler tanker på kryds og tværs af hierarkier og faggrænser

  Vi har ingen siloer. Zetland er et idealistisk foretagende. Vi laver journalistik og teknologi, der tilbyder sammenhænge, nuancer og indsigt i en tid, hvor sociale medier fragmenterer vores opmærksomhed, og nemme nyhedsoverskrifter fordummer den offentlige samtale. Uanset om du arbejder som journalist, office manager eller udvikler, har du en rolle at spille i den mission. Hvis ingen skrev koden, hvis ingen researchede artiklen, hvis ingen skød videoen, redigerede teksten, tømte opvaskemaskinen, lavede strategien eller betalte fakturaen, kunne vi ikke gøre det, vi er her for.

  Hos os er der grupper, redaktioner, teams og forskellige fagligheder. Men der er ingen siloer. Vi bruger Slack og ugentlige fællesmøder til at nedbryde enhver form for silodannelse, og vi lytter nysgerrigt til hinanden, fordi vi ved, at den bedste kampagneidé kan komme fra en journalist, mens løsningen på en researchudfordring kan komme fra art directoren. Der var engang i mediebranchen, hvor journalister syntes, det var forkert at gå til fest med dem fra marketing. Vi er det modsatte af det. Vi synes, det er forkert at være sig selv nok.

  Vi synger morgensang sammen og deler hellere for meget end for lidt. Vi synger sammen hver morgen klokken 9, og det gør vi, fordi dét at synge sammen er den fineste måde at indskrive sig i et fællesskab på. Vi spiser også frokost sammen hver dag, fordi der ikke er noget mere dræbende for både fællesskab og arbejdsglæde end at drøvtygge sig gennem forårsrullerne bag computeren. Desuden mødes vi en gang om ugen og kigger i fællesskab på udviklingen af Zetland og virksomhedens nøgletal. Dem er der ingen grund til, at kun en lille gruppe kender til. Jo mere viden alle har om, hvordan det går, jo klogere beslutninger kan enhver træffe.
  Hos os er en arbejdspladsvurdering ikke noget, der finder sted hvert tredje år for derefter at blive gemt væk i en skuffe – det er noget, der sker mellem alle hver dag. I udvalget med det storladne navn ‘Verdens Bedste Arbejdsplads’ taler medarbejderrepræsentanter, chefredaktør og direktør løbende om, hvordan vi indretter os, så vi er glade, tør begå fejl, kan udvikle os og drømme stort – og udvalgets repræsentanter taler på baggrund af input fra alle. Den løbende evaluering af, hvordan vi har det og bedst arbejder, finder imidlertid også sted i et mylder af andre små og store snakke – ved kaffemaskinen, i månedlige feedback-samtaler og på fællesmøder.

  Vi er her for vores medlemmer. Vores fineste opgave er at give vores medlemmer det, vi har lovet dem: journalistik og medieteknologi af allerhøjeste karat, et sted at mødes og faktisk lytte til hinanden. Alt, hvad vi gør, tager udgangspunkt i medlemmerne. Hvilke historier synes vi, der er grund til, at de skal bruge deres opmærksomhed på? Hvordan sørger vi for, at de får den bedst mulige oplevelse med vores produkt og med det fællesskab, som Zetland er? Vi beder dem om hjælp og lytter til dem åbent og nysgerrigt. De er hverken vores kunder eller abonnenter. Vi kalder dem medlemmer, fordi det er det, vi betragter dem som: engagerede mennesker, der deltager aktivt og bidrager til at få tingene til at ske – mennesker, som vi mødes med, skriver med, lytter til. Hos os møder man ingen papskilte med en medlems-persona, nogen har kaldt ‘Lars på 54’ og udstyret med typiske karakteristika. Vi behøver ikke papskilte, for vi kender mange af vores medlemmer ved navn. Det er Lene fra Storvorde, Ole fra Hedehusene, Pernille fra Aarhus.

 3. #3 Vi er vildt ambitiøse og går efter tårnhøj kvalitet. Vi stiller os ikke tilfreds med det middelmådige og tør satse stort. Og så ved vi, at ingen kan yde ekstraordinært arbejde, hvis arbejde er det eneste, der findes i livet

  Vi er ikke bange for at løbe en risiko, “Et liv uden bevægelse kan være godt nok for gulerødder og kålhoveder,” mente Grundtvig, og dér erklærer vi os enige. Dødbideri er en forbrydelse mod det liv, vi har fået stillet til rådighed. Så det skal bruges, også på Zetland. Når vi skriver, så skriver vi. Når vi spiser, spiser vi. Når vi fester, fester vi.

  Der er mennesker, som er tilfredse med rutinearbejde, og som foretrækker høj grad af sikkerhed og forudsigelighed. Alt det er der intet ondt at sige om. Det er bare ikke den slags mennesker, der vil trives på Zetland. Her er vi i bevægelse faktisk hele tiden med en ambition om hver dag at lave det bedst tænkelige produkt. Vil man vinde noget, må man risikere noget. Den største trussel mod Zetlands fremtid er ikke at begå fejl, det er at undlade at satse.

  Vores medlemmer er vant til at bruge nogle af verdens nemmeste og lækreste medieteknologier som Spotify og Netflix. Medlemmerne er også med god grund ultra kræsne forbrugere af journalistik, og vi ved, at vi ikke bliver uundværlige i deres hverdag ved at levere tilfredsstillende indhold og en okay brugeroplevelse. Vi arbejder for at give uforglemmelige oplevelser gennem væsentlig oplysning ved at være blandt de bedste, hvis ikke de bedste.

  Hyppig feedback og hørbar opbakning. På Zetland arbejder vi dedikeret og ambitiøst, og vi har stor lyst til hele tiden at blive bedre. Alle respekterer hinanden og føler, de kan lære noget af hinanden. Vi dribler ikke tilfredse rundt i serie 5, men træner til verdensmesterskabet. Alle har hver måned en fast snak med deres leder om, hvordan han eller hun trives og udvikler sig. Præcis og hyppig feedback fra leder til medarbejder – og retur – er afgørende for, at verdensmesterskabstræningen er givende, også når den er svær. Vi anerkender hinandens sejre, ofte højlydt. At få konstruktiv feedback fra en kollega, man respekterer, er vildt motiverende. Ydmyghed er absolut en værdsat værdi hos os, men egne sejre er man mere end velkommen til at fejre, for eksempel med en Ulla Terkelsen-emoji på Slack. God-mode-emoji står også til rådighed i den forbindelse. Fejl, man har lært noget af, er der lige så stor grund til at dele. Akavet sæl-emojien er til fri afbenyttelse i denne forbindelse.

  For at kunne arbejde godt skal man lave andet end at arbejde. De bedste idéer opstår, når man kombinerer viden fra forskellige fag og verdener, så det borger ikke for kreativiteten at sidde på sin kontorstol hele dagen og kun omgås kolleger. Desuden: Alle har brug for søvn. Alle har brug for kærlighed. Alle har brug for at lave noget, der ikke er ens job. På Zetland er vi passionerede omkring vores arbejde, men vi er også strikkeentusiaster, havenørder, globetrottere, madører, musikere, bogorme, gamere, hundeejere og folk, der støber deres eget betongulv. Vi er nogens forældre, venner, familie, kæreste, og vi sætter pris på at have andet i livet end arbejde. Hos os er det kvaliteten af ens indsats, der tæller, og derfor er det ikke noget selvstændigt plus hver dag at hente børn som den sidste eller altid komme for sent til date nights.

  Når kompetencer ikke matcher niveau eller retning. Hvis tingene går skævt, eller hvis en medarbejders kompetencer ikke længere matcher Zetlands niveau eller strategi, ser vi det som et fælles ansvar mellem leder og medarbejder at få identificeret og løst udfordringen. Det gør vi med respektfuld og direkte dialog. Meget få mennesker har godt af at gå rundt i et job, de ikke udfylder tilfredsstillende, og vi betragter det som langt mere menneskeligt og omsorgsfuldt at sige tingene, som de er. Det er i alles interesse at få udviklet eller afviklet så hurtigt som muligt. I de tilfælde, hvor det ikke lader sig gøre at få rettet op i fællesskab, hjælper Zetland på bedste vis den pågældende medarbejder videre. Hvis en medarbejder må afskedigedes, får hans eller hendes nærmeste kolleger bagefter besked om hvorfor og lejlighed til at stille spørgsmål – efter aftale med og i respekt for den afskedigede, selvfølgelig.

  Sådan fastsættes lønnen. På Zetland betaler vi en rimelig løn, men vi er sjældent lønførende. Til gengæld: Ligesom vi forventer, at du er god til det, du laver, så er vores samlede vilkårspakke også god. Vi betragter løn og andre vilkår som en del af den samlede pakke. Spændende arbejdsopgaver, dejligt arbejdsmiljø, faglig udvikling, stor frihed og ofte ejerskab er andre elementer i den pakke. Hvad angår lønnen, bliver den hverken bestemt ud fra kollektive trapper eller faste procentvise stigninger på baggrund af erfaring og anciennitet. Her bliver lønnen fastsat ud fra to parametre: For det første tager lønnen højde for medarbejderens markedsværdi. For det andet afspejler lønnen den værdi, medarbejderen skaber for virksomheden.

  De freelancere, vi bruger, får også en fair løn på markedsvilkår, ligesom de får feedback og sparring. Som korrekturlæser på fast freelancekontrakt, som freelancefotograf eller som udvikler i en projektansættelse bidrager man også til, at Zetland lykkes, og man bliver behandlet i samme ånd og med samme respekt, som alle fastansatte på Zetland behandler hinanden.

 4. #4 Vi er oprigtige – også når det er svært. Vi tør gå til hinanden for at få et ærligt svar. Vi er gode, fordi vi anviser løsninger i stedet for at brokke os, og vi respekterer dem, der tør fejle, fordi de vover et øje eller ti

  Hvordan beslutninger træffes. Når der skal træffes beslutninger, er ingen i tvivl om, hvem der i sidste ende om nødvendigt må skære igennem. Redaktionschefen bestemmer, hvilke historier der skal udgives, direktøren bestemmer, hvilke store investeringer der skal foretages, product manageren bestemmer, hvilke features vi skal bruge ressourcer på – og så videre. Alligevel er beslutningsgangen antihierarkisk, og vi tilstræber at nå til enighed: Må den bedste idé vinde, uanset om den kommer fra en, der har striber på skuldrene, eller den senest ankomne praktikant. At behandle hinanden respektfuldt er også at ytre sin mening, når den går imod andres. Også selv om uenigheden er rettet mod en chef. Af samme grund er det uacceptabelt og illoyalt at putte med sin uenighed. I særlig grad siger du fra over for chefredaktøren, direktøren eller bestyrelsesformanden, hvis du mener, vi kompromitterer vores egne værdier.

  Jo flere mennesker en beslutning påvirker, jo flere bliver inddraget i beslutningsprocessen. Til gengæld forventer vi, at beslutninger generelt modtages med åbent sind og en tro på, at de er truffet på baggrund af den nødvendige indsamling af viden og synspunkter. De sureste kantine-snakke er dem, hvor nogen tror, andre tager beslutninger på baggrund af stupiditet eller inkompetence. Sandheden er, at de fleste mennesker sætter en ære i at forsøge at træffe kloge beslutninger – så hvorfor ikke lade tvivlen komme dem til gode? Det gør vi her.

  Feedback og inddragelse. Transparens er en af Zetlands grundværdier, og det gælder også den måde, vi går til hinanden på. Alle kan give feedback til alle, når som helst og hvor som helst – så længe feedbacken er konstruktiv og bliver givet som en hjælp. Mange af vores medlemmer giver også løbende feedback, og vi inviterer dem til at blive ved. At modtage feedback fra både kolleger og medlemmer er tegn på værdifuld opmærksomhed. Derfor anerkender vi andres synspunkter, også når de gør ondt, eller når vi ikke er enige.

  Vi hverken sladrer eller brokker os. Zetland er et sted, hvor der ikke hersker brok i krogene. Alle skal være trygge ved, at det svære bliver sagt højt på en konstruktiv måde. De frustrationer eller sårede følelser, man taler om med sin kæreste eller ven derhjemme, skylder man at tage direkte med den kollega, chef eller medarbejder, det handler om. Lars Lilholt havde ret, da han i 1980’erne sang, at “det, du fortier, slet ingen chancer får”. Radikal oprigtighed vil for mange være svært, men hos os er det ikke farligt. Og det er det bedste middel til at udrydde den slags misforståelser og uoverensstemmelser, der spreder sig som sårede følelser, utryghed og mistillid. En chef, der kom med en dum bemærkning, eller en kollega, man har gjort trist, er kun en Slack-besked eller en fælles gåtur rundt om blokken væk. Og tit skal der ikke mere til.

  Ærlighed gør også sladder som ventil overflødig. Vi bagtaler ikke hinanden, ligesom vi i øvrigt ikke spreder sladder om andre, der ikke arbejder her. Vi siger kun det om andre, som vi ville kunne sige, hvis de selv var til stede. Det er svært at være et medie, der bekæmper tidens kynisme, hvis man selv er hygge-kyniker hen over frokosten. En kultur, hvor de hånlige fnys gjalder højest, er en tragisk kultur.

  Når fejl sker. Fejl, der sker på grund af sjusk eller ansvarsløshed, er ikke okay, og den slags bliver der fulgt op på straks for at forhindre, at det gentager sig. Fejl, der handler om brud på fortrolighed, kildebeskyttelse, alvorlige brud på de presseetiske regler og sikkerhedsfejl med vores medlemmers private oplysninger, er endnu værre og må ikke ske. Der findes imidlertid også fejl, der er nødvendige. Når man satser, er muligheden for at begå fejl tusind gange større, end når man sidder med armene over kors. Så den slags fejl vil ske. De skal ske. At gøre et dristigt forsøg er sårbart, for hvem ved, om man kommer succesfuld ud på den anden side? Netop derfor er modet til at gøre forsøget så meget desto mere respektindgydende, det gælder også på Zetland. Som Theodore Roosevelt sagde i en genial tale fra 1910: Den, der fortjener respekt, bør være ham eller hende, “der er mærket af støv og sved og blod, som kæmper tappert, som begår fejl, som kommer til kort igen og igen, fordi der ikke er nogen indsats uden fejl og mangler, men som kæmper alligevel for at leve op til sin pligt; som kender til begejstring; til hengivelse, som bruger sig selv i en værdig sag, som i bedste fald til sidst møder triumfen efter en stor præstation, og som i værste fald, hvis han fejler, i det mindste fejler, fordi han har turde satse stort, så han aldrig skal findes blandt de kolde og vage sjæle, som hverken kender til sejr eller nederlag.” Bedre kan det ikke siges.

 5. #5 Vi har få regler – ud over denne: Brug din fornuft og din menneskelighed. Vi tror på, at kloge mennesker, der træffer kloge beslutninger, er vejen til det bedste produkt – og en virkelig god arbejdsplads

  Menneskelighed frem for regler. Der er ikke mange regler på Zetland. Til gengæld har vi en stærk kultur, hvor ansvar for det fælles bedste og frihed for den enkelte går hånd i hånd. Det betyder, at vi ikke behøver procedurer og nedskrevne regler for alt muligt. For os er det mere afgørende, at hver enkelt har sin sunde fornuft og sin menneskelighed med i arbejdet, end at alt bliver gjort på samme måde af alle. Vi er en virksomhed, der ønsker at fremme dialog og omtanke i samfundet – og derfor tror vi selvfølgelig på, at ordentlige mennesker kan træffe ordentlige beslutninger uden at skulle have manualer til alt.

  Udgifter. Vi har ingen regler for rejsebudgetter, indkøb og øvrigt pengeforbrug ud over denne ene tommelfingerregel: Enhver bør tænke sig om – og handle i medlemmernes interesse. Det er medlemmerne, der betaler chipsene til fredagsbaren, og dem, der betaler for et sted at sove på reportagerejsen. Hvis en ansat på Zetland er i tvivl om, hvorvidt en udgift er fornuftig eller ej, spørger hun sig selv, om hun vil kunne forsvare udgiften over for et medlem. Hvis svaret er ja, så er alt, som det skal være.

  Arbejdstid. Vi har heller ingen faste regler for overarbejde, weekendarbejde eller børns sygedage. Hvis en medarbejder har knoklet, så hun har brug for en fridag eller to, snakker hun med sin chef om dét. Har man et barn sygt derhjemme, så har man et barn sygt og bliver hjemme – også på anden- eller tredjedagen – og snakker med sin chef om, hvorvidt det lader sig gøre at arbejde hjemmefra samtidig.

  Fokusdage og tilstedeværelse. Det er ikke timer forbrugt på ens kontorstol, der afgør kvaliteten af det arbejde, vi laver på Zetland. Men vi holder af, at der er et redaktionelt miljø – nogen at sparre med og grine med – og derfor er fysisk tilstedeværelse ikke ligegyldigt. Alle er her til morgensang, men om du derudover hører til de meget morgenfriske eller dem, der kan lide at hænge ud til sent, blander ingen sig i. På samme vis har vi ingen faste regler om hjemmearbejdsdage, og vi sætter pris på den frihed, der ligger i selv at kunne vurdere, hvornår man har brug for at kunne fokusere på en stor opgave hjemmefra. Vi sætter også pris på, at den slags fokusdage bliver aftalt med chefen dagen inden, så folk ved, hvor de kan finde hinanden. Når man arbejder hjemme – eller fra en alpetop – er det god stil at være med til eksempelvis fællesmøderne på et videolink, så andre ikke skal dobbeltkommunikere, fordi man er væk.

  Når andet end arbejdet kalder. Sker der noget i en ansats liv, der kræver mere opmærksomhed og nærvær, end arbejdet plejer at tillade, finder den enkelte sammen med sin leder ud af, om der er mulighed for, at arbejdet kan stykkes anderledes sammen i en periode – det kan være, hvis nogen i den nære familie bliver alvorligt syg, eller hvis en medarbejder får en ubændig trang til at skrive en bog. Måske vil Zetland-medarbejderen have helt fri og betale for sin orlov selv, måske vil hun gå ned i tid, måske er større fleksibilitet i tilrettelægningen af arbejdet nok, eller måske findes der en fjerde eller femte mulighed.

  Vi er ordentlige mennesker. På Zetland behøver vi ingen detaljerede regler for sprogbrug, påklædning, ligestilling, diversitet eller måden, vi holder fest på. Vi respekterer hinanden, vi fremmer og byder forskellighed velkommen. Vi er ligeværdige. Vi er tydelige, hvis nogen kommer til at overskride en grænse, og vi tilgiver menneskelige fejl og misforståelser. Skulle nogen forbryde sig mod den tillid og respekt for ligeværd, der er den afgørende lim i Zetlands kultur, er det ikke bare naturligt, men også helt nødvendigt at gå til en leder eller til den fortrolighedsperson, som er valgt af medarbejderne. Enhver kan gøre netop det uden at frygte for konsekvenserne. At værne om Zetland som et trygt og rart sted er i alles interesse.

  Vi rekrutterer ikke dygtige røvhuller. Eftersom ikke ret meget andet end morgensang klokken 9 er skåret i sten, er enhver, der er ansat på Zetland, med til at forme fremtidens Zetland med det, de hver især kommer med. Frihed involverer et stort ansvar, men ansvar egner sig alligevel – som den danske demokratitænker Hal Koch sagde – bedst til indvortes brug. Så hvis kaffekolben er tom, brygger man en ny omgang. Konkret og billedligt talt.

  Når vi rekrutterer nye medarbejdere på Zetland, rekrutterer vi i overensstemmelse med vores kultur. Vi ansætter i videst muligt omfang forskellige mennesker (hvad angår for eksempel køn, hudfarve, klassebaggrund, politiske holdninger, religion, fødested og temperament), men vi går aldrig på kompromis med de kulturelle værdier, der er beskrevet her. Vi ansætter ikke et brillant røvhul eller en middelmådig paragrafrytter. Vi ansætter dygtige, handlekraftige mennesker, der kan lide at være dygtige og handlekraftige sammen. Kultur skabes ikke af en chef, men er summen af alles individuelle handlinger, vaner og omgangsformer. At være klar over og handle i overensstemmelse med dét er en af de vigtigste opgaver, vi løser på Zetland. Hver dag.

Sådan forsøger Zetland at give mening – i vores medlemmers liv og i det danske samfund.

Vil du være med?

Søg job hos Zetland