28 nye love, du skal forholde dig til, og fem, du bare skal glemme

SKILTDe forældre, der i år bliver skilt, vil møde et helt nyt system, der skal sikre, at børnene ikke kommer i klemme. Og så skal forældrene tænke sig om i tre måneder, før de teknisk set kan blive skilt. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Derfor skal du læse denne artikel

Ved indgangen til 2019 er en lang række nye love trådt i kraft. Her følger en gennemgang af de vigtigste – der påvirker alt fra skilsmisser til brugen af styrthjelm.

Hvert år fremsættes hundredvis af lovforslag på Christiansborg. Nogle forslag kan træde i kraft allerede dagen efter, de er vedtaget og bekendtgjort. I andre tilfælde står der i loven, at de først træder i kraft på et senere tidspunkt. Hvilket oftest er ved et nyt års begyndelse.

Derfor er der en hel masse nye regler, som i nogle tilfælde kan være meget gode at have styr på, og som samtidig viser, hvad politikerne ret konkret er blevet enige om i det forgangne år. Der er altså gode grunde til at runde, hvad det er, der er blevet indført, og hvad der er blevet droppet. Og så var det overraskende populært, da jeg sidste år lavede denne øvelse, og flere bad om en ny gennemgang, når tid var. Og tid er altså nu, så her har du en slags politisk lageropgørelse.

Vi begynder med de mest interessante nye love.

En ny måde at blive skilt på

Vi begynder med det, der kan være en af livets store kriser: skilsmisser.

De danske politikere blev sidste forår enige om et helt nyt system for forældre, der vælger at blive skilt. Det gamle system har i en årrække mødt kritik, fordi der var for mange fejl, og børnene ofte blev glemt i processen. Så der var enighed om, at skilsmissesystemet skulle ændres, allerede da den nuværende regering kom til. Det har dog taget sin tid, da der selv internt i regeringen er uenighed om, hvor vigtig en institution ægteskabet er. Derfor har en del af kampen stået om, hvor meget man skulle gøre, for at folk ikke skulle gå fra hinanden.

Loven er endt som følger:

 • Forældre kan først blive skilt efter en tre måneders refleksionsperiode, som regeringen kalder det. Det betyder, at det ikke længere er muligt for forældre, der ellers er enige om tingene, at blive skilt med det samme.
 • Det bliver muligt for barnet at have bopæl hos begge forældre, hvor de før har skullet have deres officielle bopæl hos den ene forælder.
 • Statsforvaltningen, der hidtil har håndteret de mest konfliktfyldte skilsmisser, afløses af et Familieretshus, som alle skilsmisseforældre skal igennem. Her vil der ikke kun sidde sagsbehandlere, men også familieterapeuter, børnefaglige medarbejdere og familieterapeuter. I Familieretshuset inddeles sagerne i grønt, gult og rødt spor, alt efter hvor uenige forældre er om, hvordan de skal fortsætte efter skilsmissen, og hvor kompleks sagen er. I de røde sager vil der ofte være tale om manglende omsorg for barnet, mens der i de grønne sager vil være tale om udramatiske skilsmisser, hvor forældrene er enige om vilkårene.
 • Alle samværssagerne i det røde spor skal afgøres af en dommer i familieretten i stedet for af en sagsbehandler, som det normalt sker i dag. Det vil betyde, at langt flere sager skal igennem familieretten.

Socialt udsatte må arbejde skattefrit

Ved årsskiftet træder det sociale frikort i kraft. Det betyder helt konkret, at socialt udsatte kan tjene op til 20.000 skattefri kroner om året uden at blive modregnet i de sociale ydelser, som de ellers modtager. Tanken er, at borgere, der har nogle særlige problemer, men stadig ønsker at arbejde lidt, kan slippe for en stor del af det bureaukrati, der normalt følger med.

Frikortet, der var en del af regeringsgrundlaget, er en forsøgsordning, der skal køre de næste to år.

HELT I FISKDet har været en sej kamp at få lavet den lov, der skal sørge for, at danske fiskekvoter ikke ender på alt for få hænder. Nu er loven endelig trådt i kraft. Foto: Thomas Häntzschel, Ritzau Scanpix

Fiskekvoter skal spredes

Der er gået mere end et år, siden skandalerne om de såkaldte kvotekonger rullede, og politikerne blev enige om, at fiskekvoterne ikke måtte begrænses på nogle få fiskeres hænder, men først nu træder de nye regler for fiskekvoter i kraft. De betyder, at:

 • Fiskekvoter er knyttet til fiskekuttere, der altså må fange en særlig mængde fisk. Som noget nyt skal det tælles med i en fiskers kvoter, hvis han har lånt penge ud eller stillet kaution for et fartøj og derigennem har indflydelse på fiskekvoterne.
 • Man skal have tjent hovedandelen af sin indkomst som fisker på havet, før man må handle med kvoter. Det skal forhindre såkaldte sofafiskere, der bruger deres familiemedlemmer eller venner som stråmænd.
 • Loftet for fiskekvoter bliver lidt lavere, og straffen for at overskride det lidt højere.

Smalhals for udlændinge

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er tælleren over udlændingestramninger nået op over de 100. En stor del af lovændringerne på området træder i kraft allerede ved lovens offentliggørelse. Men her ved årsskiftet er der dog kommet et par nye ting:

 • Gebyret for at blive gift, hvis en af de kommende ægtefolk ikke er dansk statsborger, stiger fra 870 kroner til 1.618 kroner. Det skal forhindre proformaægteskaber.
 • Fra i år starter indfasningen af et opholdskrav for at modtage dagpenge. Det betyder, at du fra i år skal have været i Danmark, EU eller et EØS-land fem ud af de seneste 12 år, hvis du vil modtage dagpenge. Når det er fuldt indfaset i 2021, skal du have været i Danmark i syv ud af 12 år. Du er dog undtaget for reglen, hvis du for eksempel har arbejdet for en dansk virksomhed i udlandet.
 • Og så er det fra nu af, at folk, der har søgt om dansk statsborgerskab, skal give hånd ved en afsluttende ceremoni.
AAAAAAAHFra september 2020 får vi en nye ferielov, men allerede nu begynder overgangen til det nye system. Foto: Alan Diaz, Ritzau Scanpix

Ny måde at tjene ferie op på

Den nye ferielov træder godt nok først i kraft i 2020, men allerede nu er du begyndt at optjene ferie på en ny måde.

Hidtil har vi i Danmark gjort det sådan, at vi først optjener al vores ferie hen over et normalt kalenderår, hvorefter der går fire måneder, før vi fra den 1. maj og et år frem kan bruge ferien. Det har betydet, at nyuddannede typisk skulle gå på arbejde halvandet år, før de havde ret til ferie.

Med ferieloven ændres det, så vi kan optjene og afholde ferien sideløbende. For at lette overgangen er selve optjeningen ændret, så den ferie, du optjener fra nu og til slutningen af august, kan bruges fra maj 2020 til slutningen af august 2020. Den ferie, du optjener fra september i år og et år frem bliver indefrosset og udbetales først, når du går på pension.

Det kan måske virke mærkeligt, men det skyldes, at den nye lov træder i kraft fra 1. september 2020, hvorefter du altså optjener ferien samtidig med, at du afvikler den, og hvis du også skulle afvikle ferie for det foregående år, kunne du få dobbelt så meget ferie, som du plejer. Det ville godt nok være lækkert som medarbejder, men det ville ikke være så godt for arbejdsgivernes pengepung.

DEN LANGE ARMNår lovens lange arm i fremtiden griber ud efter unge kriminelle, bliver det med et helt nyt nævn. Foto: Esben Salling, Ritzau Scanpix

Ny indsats over for unge kriminelle

I sommer fik regeringen gennemført en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Det betyder, at et nyt nævn, der består af en dommer, en politimand og en repræsentant for kommunen, skal afgøre sager om alvorlig kriminalitet begået af børn i alderen fra ti til 17 år.

De målrettede individuelle forebyggende indsatser”, som nævnet kan idømme barnet, rangerer fra opgaver, der minder om samfundstjeneste, over såkaldte forbedringsforløb til anbringelse på sikrede institutioner. En ny ungekriminalforsorg skal holde øje med, at disse indsatser bliver gennemført.

Loven er blevet kritiseret, fordi nogle mener, at det sænker den kriminelle lavalder til ti år.

Nye regler bag rattet

I posen med lovgivning er der også en del nyt til de danske bilister.

 • I løbet af 2019 vil det komme til at koste en bøde og et klip i kørekortet, hvis du sidder med mobilen i hånden, mens du kører bil.
 • Skattereglerne for at leje private biler ud bliver forenklet, og der er nu et fast bundfradrag på 10.000 kroner.
 • Har du et registreret køretøj, men ikke den lovpligtige ansvarsforsikring til køretøjet, koster det nu et gebyr på 250 kroner om dagen.
 • Parkeringsafgiften for store køretøjer som lastbiler og autocampere firedobles til over 2.000 kroner.
 • Og det nok mest interessante (medmindre du har et par lastbiler): Den planlagte stigning i afgiften på elbiler er blevet udskudt. Det betyder, at der i 2019 og 2020 ikke skal betales registreringsafgift på elbiler, der koster under 400.000 kroner.

Politiet får mere at vide om dine flyrejser

Med årsskiftet er der kommet nye regler om, hvilke oplysninger om flypassagerer politiet må indsamle, opbevare og anvende.

Det betyder, at næste gang du sætter dig ombord på et passagerfly, får en særlig politienhed oplysninger om, hvem du rejser med, hvilket kreditkort du har betalt med, og hvor du rejser hen.

De oplysninger kan politienheden sende videre til for eksempel Politiets Efterretningstjeneste eller Europol. Og det skal bruges til at bekæmpe international kriminalitet.

Og så en lynrunde
 • Du må nu købe en peberspray. Den må dog kun opbevares i hjemmet, og Politiforbundet advarer imod, at du overhovedet gør det.
 • Det er nu lovligt at køre på elektrisk løbehjul, skateboard og andre små motoriserede køretøjer på de danske cykelstier med op til 30 kilometer i timen.
 • Bødestraffen, hvis man bliver dømt for at æreskrænke en anden person på de sociale medier, tredobles.
 • Folk, der er umyndiggjort, typisk fordi de har et handicap, der kan betyde, at de kan blive udnyttet eller selv komme i økonomisk uføre, får ret til at stemme ved folketingsvalg, hvilket de ellers har været frataget.
 • Det beløb, som studerende må tjene ved siden af deres SU, hæves med 1.000 kroner. Hvilket betyder, at en gymnasieelev nu må tjene 8.846 kroner om måneden på deres studiejob.
 • Licensen, der gradvis skal udfases, falder med 500 kroner i år.
 • Forretningshemmeligheder bliver beskyttet bedre.
 • Du kan nu oprette et behandlingstestamente, hvor du tager stilling til, om du vil have livsforlængende behandling, hvis du kommer i en situation, hvor du ikke selv kan tage stilling til det.
 • Det vil ikke længere være muligt at få dispensation til at køre uden styrthjelm på knallert, scooter og motorcykel.
 • En ny aktiesparekonto skal få flere til at, ja, spare op i aktier ved kun at beskatte afkastet med 17 procent om året i stedet for de 27 procent, der har været tale om hidtil.
 • Folk, der bliver udsat for sexchikane på arbejdspladsen, kan nu få højere godtgørelse.
 • Karantæne for hooligans, der laver ballade ved sportsbegivenheder, hæves, så den nu kan komme op på fire år.
 • Elvarmeafgiften sættes ned.
 • Unge ned til 15 år får lov til selv at tage stilling til organdonation.
Og lidt af det, der ikke blev til noget

Og så er der selvfølgelig også alt det, der ikke blev til noget, hvor vi er nødt til at runde et par ting.

 • Regeringen har droppet sit forslag om at sænke arveafgiften.
 • Regeringen har endnu en gang opgivet en reform af SUen og udskudt den til efter valget.
 • Regeringen vil alligevel ikke fratage de studerende og ansatte den indflydelse, de har på ledelsen af danske universiteter i dag.
 • Regeringen har droppet et forslag, der skulle gøre det muligt at udvide overvågningen af danskernes elforbrug og samkøre det med andre oplysninger. Det skulle efter planen været brugt til at bekæmpe socialt bedrageri.
 • Og så har regeringen opgivet sin reform af det kæmpe udligningssystem, der omfordeler penge mellem rigere og fattigere kommuner i Danmark.

Nå, så kom det akavede øjeblik

Det er nu, vi bare siger det direkte: Bliv medlem, hvis du sætter pris på viden og nuancer.

Bliv medlem