Send en tanke til Zetlands medlemmer

De har betalt for, at vi kunne lave denne artikel. Uafhængig journalistik er ikke gratis.

ForældreIntra kræver konstant opmærksomhed. Det definerer en ny generation af mødre og fædre

OVERSVØMMELSE Hele 20 millioner beskeder sendte forældrene tilsammen i november 2015 på ForældreIntra. Illustration: Sune Ehlers / Zetland

Vores medlemmer foretrækker at lytteDerfor skal du læse denne artikel

Husk matematikbogen og legegruppen, og hav ugeplanen ved hånden. ForældreIntra har skabt en hel ny forældregeneration, der aldrig misser en besked. Det har ændret forholdet mellem skole og hjem fundamentalt – og udvisket grænserne mellem køkkenet og lærerværelset.

Ugen begynder søndag eftermiddag hjemme hos os. Så går vi ind på den digitale platform for skole-hjem-samarbejde, ForældreIntra, for at få et overblik over ugen, der kommer. I søndags forløb det sådan her:

Under fanebladet Ugeplan’ lå en plan for, hvad børnene skal lave hver dag, hvad de skal huske, og hvilke lektier der skal være færdige.

Vi er kommet til bogstavet r’ (Husk at få bogen med i tasken). Lektie til i dag er siderne 50-53,” stod der blandt andet på ugeplanen for mit yngste barn i 0. klasse under mandag, der sluttede med: Vi arbejder videre med collagerne af Chr. 4.”

Under fanebladet Kontaktbog’ fandt jeg en besked, jeg havde overset i løbet af ugen. Den handlede om en tegning, der skulle farvelægges. Det forventes, at der skrives to korte sætninger om tegningen,” stod der, det er en god idé at lave den så hurtigt som muligt.” Under fanebladet Beskeder’ lå mails fra forældre i klassen om en fælles fødselsdag for vores børn og en besked fra forældrerådet om klassens legegrupper. Legegruppen skal hjem til os onsdag eftermiddag.

Som digital platform har ForældreIntra forkortet afstanden mellem skole og hjem helt radikalt i forhold til den lille røde kontaktbog med linjerede sider, som lå på bunden af min egen skoletaske. Med den digitale kontaktbog er mængden af information vokset stratosfærisk. Ifølge itslearning, der i dag står bag ForældreIntra, sendte forældre 20 millioner beskeder bare i november 2015. ForældreIntra har defineret en hel generation af skoleforældre, der vil være velorienterede, involverede og forpligtede i forhold til deres børns skolegang.

Med ForældreIntra er skole-hjem-samarbejdet trådt ind i en helt ny epoke, fordi ForældreIntra giver skolen en magtfuld tilstedeværelse i familien, og det (fjern)styrer effektivt, hvilke former for involvering forældre retter opmærksomheden mod og engagerer sig i”. Sådan skriver Maria Ørskov Akselvoll i sin netop udkomne ph.d. Folkeskole, forældre, forskelle fra Roskilde Universitet.

Bonusinfo. "Hele skolens dagligdag bør bygge på åbenhed og et trygt og godt samarbejde mellem skolen og dig som forælder." Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016.

ForældreIntra er udviklet af Carsten Borre Larsen og Bent Thomsen. De var ansat som lærere i Aabenraa Kommune og udviklede i 2000 et intranet til kommunens skoler, hvor lærerne kunne læse nyheder, reservere lokaler og se deres skema. Det var en god idé, fandt Borre Larsen og Thomsen ud af.

De begyndte at sælge deres intranet til skoler i hele landet og udviklede videre på projektet. I 2003 havde de solgt det til mere end 400 skoler. På det tidspunkt var produktet primært et arbejdsredskab til lærerne. I løbet af 2002 lavede de det, de kaldte klassesider’ som en del af den pakke, de solgte til skolerne. Her kunne forældre logge sig ind og læse om deres børns klasser.

I sommeren 2003 spirede en idé. De ville lave et helt intranet for forældre.

ForældreIntra var tænkt som lærerens mulighed for at komme i direkte kontakt med forældrene,” fortæller Carsten Borre Larsen.

I slutningen af 2003 havde de programmeret ForældreIntra. Og i dag er Borre Larsen, der netop er gået på pension, ikke i tvivl.

Grundskolen havde ikke været den samme uden SkoleIntra,” mener han.

Og det er netop pointen. ForældreIntra er mere end en digital opslagstavle, en digital kontaktbog mellem lærere og forældre, og et mailsystem, hvor forældre kan skrive til hinanden. ForældreIntra er en stående invitation.

Denne digitale forbindelse mellem skole og hjem giver skolen en næsten ubegrænset adgang til forældrene,” skriver forsker Maria Ørskov Akselvoll i sin ph.d. Og omvendt. Intra giver også forældrene adgang til lærerne.

Det er faktisk helt nyt, at skolen har den adgang til forældrene, hvor den altid er til stede,” fortæller hun.
Med e-mailadvisering popper beskeder op hver dag, nogle gange flere gange om dagen.

Det er accelereret, hvor meget vi skal forholde os til skolen,” fortæller hun, og det er en generel tendens, der har fundet sted de senere år, mener hun:

Det er blevet en dominerende logik, at det er godt, at institutionen og hjemmet kommer tættere på hinanden,” fortæller hun.

Akselvoll, der fulgte to skoleklassers brug af ForældreIntra gennem et skoleår, mener altså, at det nye intensiverede” skole-hjem-samarbejde, som ForældreIntra er udtryk for, er del af en generel tendens. En tendens, der har været hjulpet godt på vej af, at det er en politisk ambition at give forældre et medansvar for barnets skolegang. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skriver direkte du har indflydelse og medansvar for dit barns skolegang.” Skolen forventer med andre ord involverede forældre.

Samfundets forventninger til skoleforældre har dermed ændret sig helt grundlæggende i forhold til tidligere. I sin ph.d. fortæller Maria Ørskov Akselvoll, at skole-hjem-samarbejdet i 1930’erne og 1950’erne var præget af, at kommunikationen gik entydigt fra skole til hjem. Skolen var den, der havde ansvaret for børnenes skolegang.

I 1960’erne og 1970’erne begyndte forældre at spille en mere aktiv rolle i skolen, men uden at have reel indflydelse. Fra 1990’erne fik forældrene et større medansvar for børnenes undervisning.

Den udvikling er fortsat frem til i dag, hvor staten via ForældreIntra træder ind i familiens sfære”, skriver Akselvoll, og staten forpligter således forældre på at levere det gode skolebarn og på at blive skoleforældre”.

Bonusinfo. "Et godt samarbejde mellem skole og hjem kræver derfor et højt informationsniveau." Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016.

Men hvordan kan en digital kontaktbog omkalfatre skole-hjem-samarbejdet så radikalt og definere en hel forældregeneration? Når Akselvoll taler om, at platformen har udvidet grænserne for skole-hjem-samarbejdet i et hidtil uset omfang, så er det, fordi ForældreIntra gør mere end at orientere os med nyttig information.

Lad os tage det i punktform.

1. Grunden til, at ForældreIntra har haft magt til at ændre den måde, en hel generation er skoleforældre på, ligger i det skift, platformen er udtryk for. Ud over at orientere forældre repræsenterer ForældreIntra en ny epoke, fordi skolen med det nye værktøj gør samarbejdet grænseløst”, som Akselvoll skriver.

Når kommunikationen er digital, er den ikke længere bundet af tid og sted, som et forældremøde er det. Dermed gør skolen sig selv tilgængelig for forældrene og får samtidig adgang til forældrene til enhver tid.

Det er ikke længere nok at sende barnet afsted med penalhus og madpakke,” fortæller hun. Det kræver en konstant opmærksomhed, for hvis du ikke holder dig ajour, går du glip af ting. Mange af forældrene (i hendes undersøgelse, red.) talte om en angst for at misse noget. Man var godt klar over, at hvis man ikke gjorde, som man skulle, kunne det godt få konsekvenser for barnet.”

Akselvolls pointe er, at når skolen har adgang til forældrene ad libitum, så er det også en kommunikationsform, der tillader skolen at stille krav til forældres deltagelse i barnets skolegang”, skriver Akselvoll. Det bringer os til punkt nummer to.

2. ForældreIntra er nemlig ikke blot information, vi kan vælge at lytte til eller lade være. ForældreIntra anråber” os, skriver Akselvoll med en reference til den franske filosof Louis Althusser. Når skolen anråber forældrene, er det som ansvarlige og involverede subjekter”, der ikke kan vælge at ignorere anråbet. Akselvoll konkluderer, at det gør ForældreIntra til et magtfuldt styringsredskab.

For beskederne opfordrer og forpligter til handling, jævnfør beskeden om tegningen i min datters klasse, og at det er en god idé at lave den så hurtigt som muligt”. Det bringer os til punkt nummer tre.

3. Gennem ForældreIntra opfordrer skolen forældrene helt konkret til at involvere sig. Det betyder, at skolen forventer, at forældrene altid står klar til at blive inddraget som læringsassistenter”, skriver Akselvoll. Grænsen mellem skole og hjem er på den måde udvisket.

I dag gør skolen sig afhængig af forældrene. Nogle af opgaverne i ugeplanen er baseret på, at forældrene hjælper til. De bliver kalkuleret ind som ressource,” fortæller hun.
Dermed mener hun, at der skal flere kompetencer til at involvere sig i skolen, end der nogensinde har skullet.

4. Det kommer også til udtryk på en anden måde. Ud over at være læringsassistenter forventer skolen nemlig også, at forældrene tager rollen som administratorer. Man kan ikke med rimelighed forvente, at børn i indskolingen selv er i stand til at holde rede på al den information, som opslag, beskeder og ugeplan tilsammen udgør,” skriver Akselvoll.

Dermed forventer skolen implicit også, at forældrene indtager rollen som administratorer af børnenes skolegang. I det hav af informationer, som strømmer fra ForældreIntra, må forældrene holde styr på ugeplanens mange husk nu’er, på opslag fra lærerne og beskeder fra andre forældre.

5. Punkterne et til fire forudsætter, mener Akselvoll, at forældrene har en grad af akademisk, kulturel og digital formåen og altid er tilgængelige og har tid og overskud til at være klar til at tage ansvar, assistere og administrere. Det stiller store krav til forældrene. Konsekvensen er, at ForældreIntra reelt øger den sociale ulighed blandt forældrene, mener Akselvoll, fordi alle forældre ikke har mulighed for at leve op til de forventninger, som ForældreIntra-æraen har rullet ud.

Bonusinfo. “ForældreIntra/ jeg loggede bare på/ nu er min hårfarve grå.” Kilde: DR, Selvsving, september 2016.


ForældreIntra er således langt mere end bare oplysende. ForældreIntra forpligter forældrene. Vidensdeling er også ansvarsdeling,” som Akselvoll pointerer. Men. Lad os lige trække vejret et øjeblik og hæve blikket op fra Akselvolls afhandling. Udefra set lyder ForældreIntra jo som et monster. Som et magtfuldt, indtrængende og overvældende monster.

Men som Carsten Borre Larsen, der stod bag ForældreIntra, tørt formulerer det: Der er altså mange ting, der går lettere, fordi man kan bruge ForældreIntra.” Han er stadig stolt af det produkt, han har været med til at udvikle sammen med Bent Thomsen.

Selv om ForældreIntra ofte har fået kritik, så mener han, at den danske folkeskole ikke kan undvære denne måde at samarbejde på”, fortæller han. Vi er meget stolte af, at vi har skabt et produkt – og et begreb – som nu bruges overalt i samfundet.”

Ikke desto mindre er ForældreIntras epoke måske ved at være slut. Kommunernes Landsforening ønsker et samlet system fra vuggestuer til skoler, der skal erstatte det nuværende SkoleIntra. Det nye IT-system kommer til at hedde Aula. Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal udvikle Aula. Lige nu kæmper fire IT-virksomheder om opgaven. Planen er, at Aula skal være klart til 2018.