Artiklen her er ikke gratis, men du kan læse eller lytte, fordi Mads Ellesøe er medlem af Zetland og har delt den med dig.

En svensk betjent skabte debat om høj indvandrerkriminalitet. Men fakta er langt mere nuanceret

WHISTLEBLOWER?Kriminalassistenten Peter Springare har startet en rasende debat om indvandring i Sverige. Foto: Petter Koubek, Scanpix / TT

Derfor skal du læse denne artikel

En svensk betjent råbte op om høj kriminalitet blandt svenskere med anden etnisk baggrund. Over 150.000 har sluttet sig til en støttegruppe på Facebook, og debatten spreder sig til Danmark. Men fakta forsvinder hurtigt i råberiet. Historien om nydanskeres kriminalitet er meget mere nuanceret – og, visse steder, positiv.

Kriminalassistenten i Sveriges sjettestørste by, Örebro, var jävla trött. Det skrev Peter Springare, som han hedder, på sin Facebook-profil fredag den 3. februar.

Alene den foregående uge havde han i sit arbejde set tilfælde af voldtægt, røveri, trusler mod ordensmagten, mordforsøg og andre forbrydelser, skrev han. De mistænkte var angiveligt alle – på nær én – af anden etnisk herkomst end svensk.

Det, jeg vil skrive herunder, er ikke politisk korrekt. Men det skider jeg på,” skrev Peter Springare.

Den svenske indvandrerdebat bliver med jævne mellemrum beskyldt for at fortie visse sandheder på grund af stive dogmer om multikulturalisme. Debatten raser følgelig:
Springares støtter hylder ham som whistleblower og bærer af en ubekvem sandhed, mens kritikerne stempler ham som generaliserende og fremmedfjendtlig.

Sagen får stigende opmærksomhed internationalt, også i Danmark, og et af de mest populære opslag i Facebook-gruppen Stå Upp For Peter Springare (som i skrivende stund har omkring 150.000 medlemmer), er skrevet af den danske kriminalassistent, Lars Skar, som arbejder for Københavns Politi.

Jeg står 100 procent inde for Peter Springares udsagn,” skriver Skar. Vi har nemlig nøjagtig samme problemer i Danmark. Der er stort set ingen danske navne på politiets døgnrapporter, og en meget stor del af politiets ressourcer bliver brugt på uopdragne, uintegrerbare fremmede.”

Selv om Danmark og Sverige typisk håndterer debatten om integration og indvandrere væsensforskelligt, er der fællestræk: Når først debatten raser, raser den så uhæmmet, at kendsgerninger og fakta har det med at blive glemt.

Det skred er aldrig sundt, hvis man ønsker en kvalificeret offentlig samtale. Så inden den svenske debat for alvor får tag i Danmark, har vi gravet os ned i statistikkerne for at kaste lys på kendsgerningerne om kriminalitet blandt nydanskere her til lands. For historien her er langt mere nuanceret, end den typisk fremstår i debatten. (Historien her fokuserer på de danske tal – og ikke de svenske).

Først: Kan det passe, at der stort set ingen danske navne er på politiets døgnrapporter”, som den danske politimand skriver?

22 procent

af mænd, der havde gjort sig skyldige i overtrædelse af straffeloven i 2015, var ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Kilde: Danmarks Statistik

Godt hver femte mand i Danmark, der overtrådte straffeloven i 2015, var altså en ikke-vestlig indvandrer eller efterkommer i alderen mellem 15 og 74 år. Det tilsvarende tal for mænd med dansk oprindelse var 74 procent. Med andre ord: Næsten tre ud af fire mænd, der begik strafferetlig kriminalitet i Danmark i 2015, havde altså dansk baggrund.*

Når den danske politimand skriver, at politiets døgnrapporter i Danmark stort set” ikke indeholder danske navne, virker det altså stærkt usandsynligt. Langt størstedelen af lovovertrædelserne er begået af mænd med dansk baggrund. (Lars Skar har ikke ønsket at blive interviewet om dokumentationen for hans indlæg).

Betyder det så, at der ikke er alvorlige problemer med kriminalitet blandt ikke-vestlige, mandlige indvandrere og efterkommere i Danmark? Nej. Og det bringer os videre til næste tal. Den pågældende gruppe – og særligt gruppens unge – er nemlig overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne, ifølge Danmarks Statistik.

6,2 procent

af de mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i alderen 20-24 år overtrådte straffeloven i 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af mænd med dansk baggrund i den tilsvarende aldersgruppe er langt mindre – 1,6 procent af dem overtrådte nemlig straffeloven i 2015.

En stor del af gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der begik kriminalitet i 2015, er efterkommere – herunder andengenerationsindvandrere, der så ofte fremhæves i integrationsdebatten. Blandt ikke-vestlige efterkommere er 50 procent flere kriminelle end blandt jævnaldrende danskere. Det regnede Rockwool Fondens Forskningsenhed sig frem til i 2015. (Man sammenlignede efterkommerne med danskere på samme alder, hvis forældre har samme socioøkonomiske baggrund).

Årsagerne til overrepræsentationen i de kedelige statistikker er noget politikere, sociologer og andre forskere stadig diskuterer på livet løs. Seniorforsker Lars Højsgaard Andersen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed peger på de to dominerende forklaringer:

Den ene går på, at samfundet marginaliserer efterkommere og indvandrere som gruppe. Den anden handler om den kultur, de ofte har med i bagagen eller får overleveret af deres forældre:

Det kunne også have noget at gøre med, at de kommer med en kulturel ballast, der ikke misbilliger vold på samme måde, som vores kultur gør,” siger Højsgaard Andersen.

Der er således problemer med kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Men et afgørende spørgsmål må være, hvordan den store udvikling tegner sig – er gruppen blevet mere eller mindre kriminel over en årrække?

50 procent

så meget faldt andelen af mandlige, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der overtrådte straffeloven fra 1990-2006. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Andelen af mandlige, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen 15-45 år, som overtrådte straffeloven, blev halveret fra 6,4 procent til 3,2 på seksten år, viste en rapport udgivet i 2011 af Rockwool Fondens Forskningsenhed.*

I perioden stod efterkommere for et større fald i strafferetlig kriminalitet end personer med dansk baggrund.

Helt overordnet set er det vigtigt, at man holder sig målestokken for nutidens kriminalitetsproblematik for øje: Det er stort set aldrig gået bedre. Kriminaliteten for indvandrere og efterkommere er raslet ned siden halvfemserne,” siger Lars Højgaard Andersen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Det er en meget positiv udvikling. Man har set stort set den samme udvikling som for danskere.”

Så selv om ikke-vestlige indvandrere og efterkommere endnu er overrepræsenteret i statistikken over forbrydelser, er gruppen overordnet mindre kriminel, end den var i 1990, fremgår det af rapporten fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Og forklaringen? Den positive udvikling kan til dels tilskrives en vellykket integration i det danske samfund, lød analysen fra den daværende chef for forskningsenheden, Torben Tranæs, til Dagbladet Politiken.

Nå, så kom det akavede øjeblik

Det er nu, vi bare siger det direkte: Bliv medlem, hvis du sætter pris på viden og nuancer.

Bliv medlem