Byggesektoren er den vildeste af alle CO2-syndere, men vi har brug for huse og broer. Så hvad %&# gør vi?

UNDTAGELSENVi råder over løsningerne til at udlede færre eller slet ingen drivhusgasser i transportsektoren, energisektoren, fødevaresektoren og mange andre sektorer. Byggesektoren har et gevaldigt forbehold, og det skyldes især produktionen af stål og cement. Illustration: Andrea Ucini for Zetland

Vores medlemmer foretrækker at lytte

Zetlands medlemmer kan høre alle vores artikler som lyd - oplæst af skribenterne selv. De fleste foretrækker at lytte i vores app, hvor man får den bedste oplevelse. Men du er velkommen til at lytte med her.

Derfor skal du læse denne artikel

For at løse klimakrisen er vi nødt til at ændre byggesektoren. Den tegner sig for de fleste drivhusgasudledninger og rummer de sværeste udledninger at få has på. Disse klimabelastninger stammer fra produktionen af stål og cement. Et mislykket måneeventyr og algevækst fra Østersøen viser nogle af de få, men mest løfterige chancer for forbedringer.