Spids ører, hr. minister. Mød de unge, der drømmer om at starte Danmarks grønne ungdomsoprør

SØVNLØSDet er blevet til en del vågne nætter i den grønne studenterbevægelse, siger Sarah Hellebek og Jeppe Høstgaard Poulsen. Alle fotos: Jonas Pryner for Zetland

Vores medlemmer foretrækker at lytte

Derfor skal du læse denne artikel

Kan det lykkes at mobilisere de unge på samme måde, som det lod sig gøre under studenteroprøret i 1968? Ja, mener en samling unge, der kalder sig Den Grønne Studenterbevægelse. Deres sag er ikke fri sex og autoritetsoprør, men en grønnere, mere bæredygtig verden. Og for nylig begyndte de at bestorme klimaminister Lars Christian Lilleholt med breve. I dag bringer vi den seneste bunke.

Spids ører, hr. minister,” står der i det ene brev.

Håbet er ikke til forhandling.”

For nylig begyndte en ny og voksende bevægelse af unge på et særligt projekt. De begyndte at skrive breve til landets klimaminister, Venstres Lars Christian Lilleholt.

De første 25 breve afleverede de personligt til ministeren til Folketingets åbning i oktober. (“Det tog nogle minutter og var meget formelt,” husker Jeppe Høstgaard Poulsen, en af initiativtagerne).

De næste 20 breve er skrevet og netop sendt til ministeren.

Fælles for brevene er, at de er skrevet af unge. De handler alle om klimakrisen eller andre vigtige grønne dagsordener. Nogle breve er personlige, andre er opråb til handling.

Vi håber, det rører noget i ham,” siger Jeppe Høstgaard Poulsen, 23, der læser på Aalborg Universitet.

Mange har et behov for at skrive deres tanker ned – og samtidig adressere en af dem, der har magten og ansvaret for at handle anderledes. At sige: De beslutninger, du træffer de næste to år, har betydning for mig altid. De kommer til at præge min – og mine børns – væren på kloden i mange, mange år.’ For vi kan aldrig gå tilbage til 2018 og gøre det om. Det er nu.

I dag bringer Zetland alle de unges 20 breve.

De er skrevet af unge med vidt forskellige udgangspunkter. Bevægelsen tæller studerende fra jura, fysik, psykologi, litteraturvidenskab, statskundskab og en danseskole. Gruppen lægger vægt på at være partineutral. Den udspringer af universitetsmiljøet, men er for alle unge i hele landet.

Vi kommer alle sammen forskellige steder fra, vi laver forskellige ting, vi har forskellige ting i bagagen. Men vi kæmper for det samme. Den her bevægelse skal være så bred som muligt. Det er nødvendigt for virkelig at skabe forandring,” siger Sarah Hellebek, 23, en anden af initiativtagerne. Hun læser jordbrugsøkonomi på Landbohøjskolen.

Tilsammen kalder de sig Den Grønne Studenterbevægelse.

Inspirationen kommer fra studenteroprøret i 1968, der for præcis 50 år siden skubbede på for gennemgribende forandringer, blandt andet på universiteterne og i uddannelsessystemet.

Det her er også et ungdomsoprør,” siger Sarah Hellebek. Vi ønsker systemforandring, og vi er nødt til at lave radikale ændringer i samfundet. Vores levevis smadrer vores verden. Og det her rækker langt ud over universiteterne. Det er politik, der berører alle i samfundet og alle på kloden, ja, alle levende organismer. Det er, på den måde, endnu vildere i sit omfang end 1968 – og kræver en endnu bredere mobilisering.”

UNGDOMSOPRØR“Det er os – de unge og børnene i dag – der kommer til at leve med klimaforandringer længere end nogen andre på planeten,” siger Jeppe Høstgaard Poulsen, her sammen med Sarah Hellebek. “Det er vores generation, der virkelig kommer til at mærke det.”

Siden juni har Den Grønne Studenterbevægelse mødtes hver anden mandag, men det er det konkrete arbejde mellem møderne, der er bærende. Det er ikke en snakkeklub, siger de. Og mængden af folk, der gerne vil være med, er … overvældende. Det giver mig gåsehud,” siger Sarah Hellebek.

Den Grønne Studenterbevægelse laver mange og vidt forskellige ting – brevene er ét initiativ.

Målet med dem, brevene, er, at oprøret spreder sig, siger Sarah Hellebek. At der bliver sendt flere og flere breve fra alle dele af landet.

Det skal ikke være en flot og fejlfri kronik. Det skal være dit brev, med dine kommafejl, med din personlige fortælling eller budskab,” siger hun.

Folk er trætte af at kæmpe kampen alene,” siger Jeppe Høstgaard Poulsen. Det er ikke det enkelte individ, der skal bære ansvaret. Det er de institutioner, der virkelig har magt. Det er politikerne. Og med brevene prøver vi at tale direkte til en af de vigtigste.”

Og for få dage siden kom der faktisk et svar fra Lars Christian Lilleholt på den første bunke breve. Ministeren takkede og medgav, at klimaforandringerne er en global udfordring, der kræver handling nu og her”. Derfor har regering lavet et ambitiøst og vidtrækkende” klimaudspil for nylig, skrev Lilleholt og henviste til diverse initiativer på området.

Det er dog ikke et svar, der får Den Grønne Studenterbevægelse til at læne sig tilbage. De unge mener ikke, at regeringens klimaudspil er ambitiøst nok. Omstillingen på alle fronter går for langsomt, i forhold til hvad der kræves for at holde temperaturstigningen under 1,5 grader.

Det virker, som om Den Grønne Studenterbevægelse rammer noget i tiden. I Danmark har de store partier på begge fløje skruet op for klimaplanerne. Erhvervsliv og investorer har længe rykket mod det grønne. Folk taler om en rekordtør sommer, om flyrejser og kødfri dage på en måde, vi ikke har set før. Sarah Hellebek kan også mærke det:

Jeg er slet ikke i tvivl. Der sker noget nu. Det kan godt være, mange har en ironisk distance til plantefars, men folk snakker om det – det er meget svært at blive ved at ignorere. Folk spørger: Hvad kan vi gøre?’ Der er noget, der ruller.”

Så I tror på, det flytter noget?

Ja, for fanden,” siger Sarah Hellebek. Ellers ville vi ikke gøre det 24 timer i døgnet.”

Du kan kontakte Den Grønne Studenterbevægelse på Facebook eller deres hjemmeside.

Og brevene – dem kan du læse …

Til forsvar for en grønnere verden

Journalistikken skal ikke bare beskrive klimaforandringerne, den skal bekæmpe dem. På Zetland vier vi mindst én dag om ugen til væsentlige historier om natur og klima, ligesom vi har kastet os ud i – om muligt – at gøre Zetland CO2-neutral. Vi stabler også arrangementer på benene, viet til dét, det hele handler om: Den natur, vi er en del af. Vi gør det bedst sammen, så byd endelig ind med idéer og perspektiver.