Send en tanke til Zetlands medlemmer

De har betalt for, at vi kunne lave denne artikel. Uafhængig journalistik er ikke gratis.

Tyskland vil fortsat bringe Europa sammen. Og det minder om en bestemt karakter fra Matador

Tysklands ambassadør i Danmark har (næsten) lært dansk ved at se Matador. Måske kan tv-serien lære os noget om Tysklands væsen i dag.

Foto: Simon Baungård for Zetland

Pascal Hector kendte ikke særlig meget til Danmark og danskerne, da han blev udnævnt til Tysklands ambassadør her i sommer. Der er dog allerede en del af den danske kulturarv, som han er noget nær ekspert i. Det er tv-serien Matador, som han har set flere gange. Og det skyldes lidt af et sammentræf.

En af mine gode bekendte, der arbejder for det danske udenrigsministerium, spillede et af børnene i Matador. Og derigennem blev jeg opmærksom på, at serien eksisterede,” fortæller Pascal Hector.

Vi sidder på Pascal Hectors kontor på Tysklands ambassade, der ligger i den nybyggede københavnske bydel Nordhavn, for at tale om, hvilken rolle Tyskland skal spille i Europa, når Tysklands kansler gennem 16 år, Angela Merkel, forlader sit job om kort tid.

Pascal Hector er 59 år gammel, og det er hans første job som ambassadør, men han har en lang karriere bag sig i den tyske udenrigstjeneste. Som ny tysk ambassadør i Danmark er det hans job at fortælle, hvad der rører sig i Danmark hjemme i Tyskland, og ikke mindst at repræsentere Tysklands interesser i Danmark. Lige om lidt vil det stå helt klart, hvad det er for en regering, han skal repræsentere.

Siden valget i september har det tyske socialdemokratiske parti forhandlet med partiet De Grønne og de liberale i FDP om at lave en regering. Det er de blevet enige om at gøre, og alting tegner til, at SPDs kanslerkandidat, Olaf Scholz, i første halvdel af december kan overtage kanslerposten efter Angela Merkel. Tyskerne og vi andre har dog endnu til gode at se et regeringsgrundlag, så nogen fuldstændig programerklæring får du ikke her. Jeg har jo ikke nogen krystalkugle, hvor jeg kan se, hvad der vil ske,” som Pascal Hector siger.

Men ambassadøren har dog allerede så klar en idé om, hvilken rolle hans land kommer til at spille i fremtidens Europa, at han tør pege på den Matador-karakter, som indkapsler hele Tysklands væsen i Europa. Hvem det er, skal jeg nok afsløre. Men lad os i første omgang slå fast, at det, som Tyskland gør og vil gøre, er af allerstørste vigtighed for Danmark.

Tyskland er Danmark største handelspartner, vi handler for knap 330 milliarder kroner om året, og meget tyder på, at det tal vil blive større, i takt med at Tyskland i de kommende år lukker både atomkraftværker og kulkraftværker og får behov for ubegribeligt store mængder grøn energi. I denne uge er dronning Margrethe og kronprins Frederik på statsbesøg i Tyskland og skal blandt andet være med, når en række danske virksomheder præsenterer deres tilbud til tyskerne. Danmark vil med andre ord en hel masse med Tyskland. Men hvad vil Tyskland med os – og med Europa?

Foto: Simon Baungård for Zetland

Tysklands rolle i Europa i dag er blevet noget nær synonym med den afgående kansler Angela Merkel. Hun har formået at gøre Tyskland til de facto-leder af Europa, i store træk uden at Tyskland er blevet opfattet som en trussel. Og det har sat sine spor, siger Pascal Hector.

Jeg tror, at noget af det, som Angela Merkel gjorde fremragende var, at hun var meget saglig. Hun spillede ingen spil og spandt ingen politiske intriger. Det handlede altid om sagerne, og om at finde løsninger på konkrete problemer. Hun har altid taget hensyn, også til unionens mindre medlemsstater. Det har styrket Tysklands rolle i Europa” siger Pascal Hector.

Men betyder det så, at Tyskland mister den funktion i EU, når Angela Merkel forsvinder? Nej, siger Pascal Hector. Det er klart, at personlige egenskaber hjælper, det gør det hele nemmere, men det er ikke kun noget personligt, det stikker dybere. Det handler om Tysklands historiske erfaringer, om sammenbruddet mellem 1939 og 1945. Og det, at man har svoret, at det aldrig må ske igen,” siger han.

Blandt andet på den baggrund har Pascal Hector tre ting, han vil have, at vi skal vide om det Tyskland, der kommer. Det vil være meget optaget af Europa, det vil være optaget af samarbejdet med lande i resten af verden og sidst, men ikke mindst: Det vil også blive en regering – og det er i disse tider bemærkelsesværdigt – der ikke ligger under for populistiske strømninger,” siger Pascal Hector.

Foto: Simon Baungård for Zetland

Spørgsmålet er så, hvordan Danmark vil spille sammen med Tyskland, når vores store naboland skal spille sin rolle i Europa. Og her er det oplagt at tage fat på samarbejdet i EU. Her er der nemlig sket noget med Tyskland: Landet har blandt andet med sin støtte til den enorme corona-genopretningspakke bevæget sig i retning af mere omfattende samarbejde i EU. Omvendt hører vi i Danmark til blandt de sparsommelige fire, der siger: Pas nu på, det hele ikke bliver for meget.” Tidligere var det en position, som vi i høj grad delte med tyskerne, men coronakrisen har flyttet Tyskland.

Så er der med en ny kansler, der er mere interesseret i europæisk integration, basis for en politisk strid mellem Danmark og Tyskland? spørger jeg. Det mener ambassadøren ikke. Men, fortæller han, han oplever, at EU nogle gange opfattes mere som en fremmed magt i Danmark.

At man her nogle gange har forestillingen om, at Europa er noget, der står udenfor, som udefra indfører regler. Men det er det ikke. Europa er et værktøj for os borgere, der lever i Europa, til at tjene vores interesser i den rå verden, som er det 21. århundrede. Og vi har ikke ret mange andre instrumenter,” siger Pascal Hector.

Det handler om, at alle europæiske lande, selv Tyskland og Frankrig, i en global sammenhæng er relativt små stater, når man sammenligner med Kina eller USA. Når vi handler alene og hver for sig, så er vi små, og andre kan sætte reglerne, som vi må følge. Men når vi handler sammen alle 27 lande, kan vi skabe positiv forandring” siger ambassadøren.

Derfor, siger Pascal Hector, er det vigtigt, at instrumentet, det europæiske samarbejde, kommer til at fungere bedre. Det er årsagen til, at Tyskland og Frankrig tog initiativ til den konference om Europas fremtid, som skal løbe over de kommende år, og som har til formål at komme med bud på, hvordan EU kan reformeres. Hvordan, ved man i sagens natur ikke endnu.

Der er også masser af problemer og ting, der skal forbedres. Målet er at gøre Den Europæiske Union bedre, så den bedre kan tjene borgernes interesser,” siger Pascal Hector.

Her ser han Tysklands rolle som et land, der finder kompromiser i Europa. Det er dna’et Tysklands politik, at man ikke forsøger at herske over andre, men forsøger at finde løsninger i fællesskab, som alle kan leve godt med. Og jeg er overbevist om, at det også er vores fremtid.”

Foto: Simon Baungård for Zetland

En af de helt store udfordringer, som den nye tyske regering skal tage sig af, er at skaffe energi nok til den enorme tyske industri i de kommende år. Det bliver en mangelvare, og det handler både om klimaet og om beslutningen om at droppe atomkraft i Tyskland. Allerede inden udgangen af 2022 skal atomkraft efter planen være afskaffet i Tyskland. Og endnu vigtigere: Inden for et antal år, som ikke er helt fastlagt endnu, skal kul også udfases. Det er en kæmpe ting, for i første halvdel af 2021 udgjorde kul mere end en fjerdedel af Tysklands energiforsyning. Og her får Tyskland brug for Danmark. Det er også et område, hvor Danmark og Tyskland kan og bør arbejde tæt sammen,” siger Pascal Hector.

Selve geografien betyder, at Danmark og vores vindkraft vil blive meget vigtigere for Tyskland. Den danske strøm er ikke nok til at forsyne hele Tyskland, men den er en vigtig del af det,” siger Pascal Hector.

Men samtidig ser han også, at Danmark og Tyskland vil arbejde tæt sammen om at fremme klimaet i EU. Der er det umiddelbare aspekt, at vi kan købe danskproduceret strøm. Men der er også samarbejdet i EU, hvor reglerne bliver lavet, og her er vi taknemmelige for den danske støtte til et fælles mål om at udvikle grøn teknologi,” siger ambassadøren.

Foto: Simon Baungård for Zetland

Tv-serien Matador har altså lært den nye tyske ambassadør i Danmark en hel del om det danske samfund, siger han. Den mest sigende scene, synes han, er den afsluttende, hvor en stor del af seriens hovedpersoner er samlet til sølvbryllup. Mads Skjern bliver mobbet, ville man sige i dag, og bliver holdt udenfor. Men i slutningen, i denne symbolske, sidste scene, er han integreret i samfundet. Han sidder der helt stolt med dannebrogsflag i reversen,” siger han. Den scene fortæller Pascal Hector noget om et dansk ideal om forsoning og lighed.

Men hvis Tyskland anno 2021 var en karakter i Matador, hvem skulle det så være?

Pascal Hector tøver forbavsende kort tid, før han siger: Ja, hvorfor ikke Ingeborg? Hun er en, der arbejder i baggrunden og forsøger at løse konflikterne.”

Han fremhæver forløbet i serien, hvor den driftige forretningsmand Mads Skjern smider sin søn, Daniel, ud hjemmefra, fordi han viser sig at være homoseksuel. Men hvor det efter et længere forløb lykkes hans kone, Ingeborg, at forsone alle. Ja, jeg ville i grunden sige Ingeborg,” siger Pascal Hector.

INGEBORG Ingeborg Skjerns figur, som Ghita Nørby spillede den, indkapsler bedst det Tyskland, vi kan vente os at se i EU i de kommende år, siger ambassadør Pascal Hector. Foto: DR, Presse