Artiklen her er ikke gratis, men du kan læse eller lytte, fordi Kenneth Nørgaard er medlem af Zetland og har delt den med dig.

Meningen med porno var frigørelse. Nu siger hver femte mand, at det er en forbandelse

IGENHver femte mand ser mere porno, end han ønsker. Illustration: Rasmus Meisler for Zetland

Vores medlemmer foretrækker at lytte

Zetlands medlemmer kan høre alle vores artikler som lyd - oplæst af skribenterne selv. De fleste foretrækker at lytte i vores app, hvor man får den bedste oplevelse. Men du er velkommen til at lytte med her.

Derfor skal du læse denne artikel

Sidste år blev pornoafhængighed anerkendt som en officiel lidelse, og en ny stor undersøgelse af danskernes sexvaner viser, at hver femte mand ser mere porno, end han ønsker. Den frie porno blev indført på et bagtæppe af frisind – men i dag ser vi måske en gryende slagside: at vores naturlige lyster også kan gøre os syge.

Kanye West er en af verdens mest berømte rappere, og så er han også verdens måske mest berømte pornoafhængige. Eller det vil sige, at det var han, for nu er han og familien flyttet væk fra Los Angeles’ mange fristelser og ud på en isoleret ranch i Wyoming. West er blevet kristen, han har udgivet et nyt album – og så har han smidt sin afhængighed, fortalte han i et interview med Apple Music i oktober måned.

Det hele begyndte, fordi faderens Playboy-magasiner lå frit fremme, så den kun femårige Kanye West kunne kigge i dem. Det udviklede sig til en afhængighed af sex og porno, der har påvirket snart sagt ethvert valg, jeg har taget i mit liv”, som rapperen siger i interviewet. Og dermed blev han måske billede på bagsiden af en udvikling, som vi ellers normalt betragter som positiv:

Det er 50 år siden, at billedpornoen blev frigivet i det første land i verden, Danmark, og det skete i et historisk vingesus af frisind og en folkelig insisteren på, at mennesket selv kan og bør træffe valg om sit eget liv – også om, hvordan man vil dyrke sin seksualitet. Fem årtier senere er det frie valg blevet en naturlighed, men måske også en selvstændig udfordring. I Storbritannien har man brugt flere år på at overveje, om man kan begrænse mindreåriges adgang til porno, og pornoafhængighed er officielt blevet optaget i WHOs nye register over diagnoser (det er computerspilsafhængighed i øvrigt også).

I sidste uge udkom verdens største befolkningsundersøgelse om sex, SEXUS er den blevet døbt, og den er lavet af forskere på Statens Serum Institut og Aalborg Universitet. I undersøgelsen kan man blandt andet læse, at hver femte mand siger, at han ser mere porno, end han egentlig selv ønsker. Det samme gælder for hver 20. kvinde. Psykolog og assisterende professor ved Aalborg Universitet Casper Schmidt har forsket i pornoafhængighed, og han har også bidt mærke i svarene fra den store undersøgelse af danskernes sexvaner.

Det viser os, at der findes et slags modsætningsforhold mellem ønske og handling, og det rejser vigtige spørgsmål: Hvad gør pornografi ved os, og hvorfor ser nogle mere, end de har lyst til?” spørger Casper Schmidt.

Det er naturligvis ikke alle, der ser mere porno, end de har lyst til, som kan kaldes pornoafhængige. Men tallene peger på det her: Mere af det gode er ikke altid gavnligt, når man har med vores elementære behov at gøre. På et tidspunkt bliver vores drifter en byrde og vores lyster til laster eller i nogle tilfælde ligefrem sygdomme. Sådan er det med spilleafhængighed, med fedmeepidemien – og, altså, for Kanye West. Man kan måske også sige det sådan: Hvis vi for 50 år siden forsøgte at skabe plads til undertrykte drifter og længsler, så lader vi i dag til at være i en situation, hvor vores lyster også kan undertrykke os.

Inden internettet blev allemandseje, var fars pornoblade måske en oplagt måde at blive eksponeret for porno på. Men i dag er pornografi tilgængeligt på en helt anden måde, og det er da også ganske normalt at nyde seksuelle billeder og videoer. Ni ud af ti danske mænd og to tredjedele af danske kvinder har prøvet at se porno. En af verdens største pornosider, PornHub, rapporterer også om et øget antal besøgende. I 2018 var der i alt 33,5 milliarder besøg på siden, en stigning på fem milliarder fra året før. Hvert sekund bliver der lavet 962 søgninger på siden, og sidste år var det mest populære søgeord Stormy Daniels’, der er navnet på en pornoskuespillerinde, der samme år fortalte pressen, at hun havde haft en affære med den amerikanske præsident Donald Trump. Det fjerdemest populære ord var i øvrigt romantic’, altså romantisk’.

Pornoafhængighed kaldes også compulsive sexual behavior’ (det kan oversættes til tvangsmæssig seksuel opførsel’), og det bedste skøn er, at det rammer 3-6 procent, fortæller Casper Schmidt fra Aalborg Universitet. Man kan som tommelfingerregel arbejde ud fra to kriterier, hvis man skal tale om en decideret afhængighed, fortæller han. Det første er, at man opbygger en tolerance over for sit stof’, det vil sige, at der skal mere og mere til, før man føler sig tilfredsstillet. Det andet er, at man oplever abstinenser – altså at man hungrer efter porno, når man ikke har adgang til det.

På det internationale internetforum Reddit findes der flere grupper, hvor man kan dele sine oplevelser med at se for meget porno. En af dem er forummet NoFap, der har over en halv million medlemmer. I gruppen prøver brugere at stoppe eller holde en pause med at se porno og onanere. En dansk bruger har for eksempel skrevet om, hvordan hans pornoforbrug startede. Hans håb er, at de andre i gruppen kan lære noget af hans historie.

Jeg opdagede porno som 14-årig. En type porno (mest softcore-billeder), som ville være fuldstændig utilfredsstillende for mig i dag,” skriver brugeren og fortæller, at hans forbrug af porno steg massivt, da han var mellem 17 og 21 år. Han fortæller, at han mødte en sød pige og derefter mandede jeg mig endelig op til at se problemet i øjnene og googlede pornoafhængighed (…) Den seneste måned har jeg prøvet at stoppe med at se porno, men jeg blev ved med at onanere.” Nu er han så begyndt at træne for distrahere sig selv, skriver han.

Den unge Reddit-bruger fortæller, at han har svært ved at styre, hvad han gør. Og dét fænomen er hele grundlaget for, at forskeren Casper Schmidt begyndte at interessere sig for pornoafhængighed. Han er fascineret af menneskets evne til selvkontrol og nogle gange mangel på samme. Den slags er indlejret i vores biologi og i særdeleshed i det organ, der styrer vores handlinger: hjernen.

29 procent af danske mænd ønsker ikke, at deres partner ved, at de ser porno. Det gælder for 16 procent af danske kvinder. Kilde: SEXUS, 2019

Menneskets nervesystem er udviklet til at sikre vores overlevelse. Mærkeligt nok er det netop den mekanisme, der i vores overforbrug kan blive ødelæggende frem for hjælpsom. Det er helt naturligt, at vi føler belønning, når vi får for eksempel sex og mad. Det er nemlig nødvendigt, for at vi kan overleve,” siger Casper Schmidt. Men i dag er der meget, meget store mængder belønning til stede lige foran os, og vi mennesker er i stand til at søge den belønning i langt højere grad, end vores hjerne egentlig er udviklet til.”

Det betyder, at man så at sige kan override hjernens naturlige mekanismer for, hvad der er sundt og godt for os. Man kan med andre ord overbelaste hjernen med belønning. Det gælder også for spilleafhængighed, som Casper Schmidt drager paralleller til. Der findes muligheder for at spille overalt på internettet, og siderne er designet til at give os lyst til at spille mere og mere,” siger han.

Den logiske slutning er, at hvis der ligger store mængder belønning foran næsen på os, så er der større risiko for overforbrug – og for nogle endda afhængighed. Belønningsmekanismerne spiller ind i meget af vores adfærd. Nogle forskere har for eksempel konkluderet, at fedmeepidemien i USA slet og ret kan forklares ved, at der er en overflod af kalorier til rådighed. I noget mindre skala kan mange sikkert genkende følelsen af belønning ved at kigge på sin smartphone og tjekke likes på Instagram til overmål.

Det er svært at få folk til at medvirke i videnskabelige forsøg om pornoafhængighed, og det ved Casper Schmidt, fordi han har prøvet det. Mig bekendt er der ikke noget område, hvor det er sværere at rekruttere deltagere. Der er et stort tabu om pornoafhængighed,” siger han. Men det lykkedes alligevel – blandt andet ved at søge efter deltagere via internetannoncer og tilbyde betaling for at medvirke – at finde 23 pornoafhængige mænd, der ville deltage i Casper Schmidts forskningsprojekt fra 2017, Compulsive Sexual Behaviour: Prefrontal and Limbic Volume and Interactions, der er udført på Cambridge University og er et af få studier, der har skabt viden om fænomenet og faktisk medvirkede til, at WHO optog diagnosen i sit register. Forskerne scannede hjernerne på de 23 pornoafhængige britiske mænd og sammenlignede dem med hjernerne på 69 ikke-afhængige. Der var to bemærkelsesværdige forskelle mellem de to grupper.

For det første kunne man se ændringer i den del af hjernen, der hedder amygdala, der sidder i tindingelappen. Amygdala styrer vores følelsesmæssige og instinktive adfærd og er for eksempel kendt for at styre vores frygt. Ved scanningen af de i alt 92 mænd kunne forskerne konstatere, at amygdala var forstørret hos de mænd, der led af compulsive sexual behaviour’, altså pornoafhængighed. Den anden bemærkelsesværdige ting var, at områdets forbindelse til et andet vigtigt område i hjernen var svækket, nemlig forbindelsen til den del af hjernen, hvor vi yder aktiv kontrol over vores adfærd. Det er den præfrontale cortex, som populært bliver kaldt hjernens chef.’

Når man har den her afhængighed, kan vi altså se, at man er gearet mod mere instinktiv adfærd og samtidig mod at tage mindre kontrol over den adfærd,” siger Casper Schmidt. De fund i hjernen stemmer godt overens med det, de pornoafhængige mænd fortæller – at de ikke føler, at de har kontrol over deres handlinger.”

De kæmper, som i enhver afhængighed, for at træffe det valg, de faktisk helst vil træffe: fravalget.

Da et stort politisk flertal stemte for frigørelsen af pornoen i 1969, var tiltroen til, at det enkelte menneske selv kunne træffe de rigtige valg, stor. Faktisk var borgernes ret til selv at bestemme et hovedargument for flere politikere, for eksempel venstremanden Per Møller, der ved en folketingsdebat i januar 1969 sagde, at det forekommer mig … at det lovforslag, vi her har til behandling, bygger på et sundt og godt princip, nemlig at man så langt som muligt skal overlade det til folk selv at udvælge, hvad de ønsker at læse eller se på af billeder.”

Det var måske et større ansvar, end man kunne have forudset. På Reddit-forummet NoFap skrev en bruger et indlæg og søgte en fælle, han kunne mødes med, som kunne hjælpe ham med ikke at se porno og onanere, en accountability buddy’, som han kaldte det. Er der nogen her fra Danmark, Viborg, der har lyst til at snakke? Jeg er en 21-årig fyr, der har kæmpet med det her problem i mere end tre år nu. For at være ærlig er jeg et sted, hvor jeg ikke kan huske en tid, hvor jeg ikke kæmpede mod min afhængighed.”

For den unge dansker havde afhængigheden taget overhånd. Og han fik flere svar tilbage. Jeg bor ikke i Viborg, men jeg er frisk på at snakke,” skrev en. En anden bruger rakte også hånden ud: Har du skype? Pm mig :) bor tæt på Aalborg.”

At træffe de rigtige valg er ikke en nem opgave – og Casper Schmidt håber, at der i de kommende år vil komme langt bedre tilbud til pornoafhængige om hjælp i sundhedssystemet. Alle andre minder han om, at mennesket stadig har sit frie valg”, som han siger. Menneskers evne til at aktivt at forme sit eget liv er et stort privilegium. Vi kan træffe valg, som lader os tage styring og skabe retning i vores liv,” siger Casper Schmidt. Det kræver bare mere i en verden af overflod.

Ved du, hvorfor Zetland findes?

Vi følger otte enkle principper, der hjælper med at skabe plads til fordybelse og omtanke i en verden, der mangler præcis dét.

– Lea Korsgaard, medstifter og chefredaktør

Vis mig Zetlands principper

I dag læser vores medlemmer: