Du har magten til at bestemme Zetlands fremtid. Her er et digitalt værktøj, der gør dig til direktør for en dag

  • 28. juni 2019
  • 6 min.
TIDSMASKINESådan ser den ud. Om lidt kan du prøve den. Animation og håndmodel: Kasper Løftgaard

Vores medlemmer foretrækker at lytte

Zetlands medlemmer kan høre alle vores artikler som lyd - oplæst af skribenterne selv. De fleste foretrækker at lytte i vores app, hvor man får den bedste oplevelse. Men du er velkommen til at lytte med her.

Derfor skal du læse denne artikel

Vi offentliggjorde for nylig Zetlands nøgletal, herunder (1) hvor mange medlemmer vi er, og (2) hvor mange vi har brug for at blive. Men hvor kommer tallene fra? Kunne man ikke i stedet hæve prisen eller fyre direktøren eller gøre noget tredje? Jo. Prøv at justere på vores tal og forudsætninger her – og se, hvor de fører hen.

I SIDSTE UGE offentliggjorde vi her på Zetland vores forretnings nøgletal i al deres nøgenhed, og selv om det mildt sagt føltes netop nøgent, så var det også noget af det mest opmuntrende, jeg har prøvet. Den vigtigste analyse af Zetlands situation landede allerede klokken syv om morgenen fra Zetland-medlem Ole Witthøft, der i bidragssporet skrev:

Vi kan gøre det her.”

Underforstået: Vi – altså os på redaktionen og medlemmerne – kan i fællesskab få Zetland i mål. Målet definerede jeg ret præcist: Ved 14.000 medlemmer balancerer Zetlands økonomi, hvilket vil sige, at vi i løbet af de kommende otte-ti måneder skal vokse med 3.500 medlemmer.

Oles kommentar den morgen viste sig kun at være et startskud. På kort tid meldte hundredvis af Zetland-medlemmer sig som ambassadører (tak til jer!), opbakningen strømmede ind i mails og på de sociale medier, og så skete der noget vildt: Selv om den ambassadørkampagne, vi er i fuld gang med at planlægge – og som gerne skulle resultere i 1.400 nye medlemmer – først går i luften den 6. august, rørte den allerede på sig i sidste uge. Alene i torsdags fik Zetland 99 nye medlemmer.

Og så var der medlemmernes spørgsmål og idéer. Jeg har svaret på så mange spørgsmål, som jeg har kunnet nå. Idéerne er vi i færd med at udforske i detaljer. Men en særlig hilsen til Jesper Sylvester og Michael Lykke, der gjorde os opmærksom på, at vi fremstår en smule forkølede på den side, der møder mulige nye medlemmer på zetland.dk. Bogstavelig talt. De skribenter, man møder på siden, ser lige nu triste ud på en grå baggrund. Hvor er passionen? spurgte Jesper og Michael. Så i går optog vi en billedserie til brug på zetland.dk – herunder det her:

PASSION ELLER FORVIRRING?Fra venstre Katrine Gøtje, Frederik Kulager, Andreas Thorsen, Mikkel Bøgild Jacobsen, mig, Jesper Olsen og Sara Alfort. Uden for billedet siger Lea Korsgaard noget om, at vi skal se naturlige ud og ikke svede for meget. Foto: Kasper Løftgaard

FLERE MEDLEMMER FOKUSEREDE selvfølgelig på tallene – og det er tallene, det skal handle om nu. Joachim Birch Milan spurgte om muligheden for at spare på vores løn eller husleje. Thomas Clausen sendte en stribe idéer til, hvordan medlemmerne kunne få mere Zetland. Ikke flere nyheder, for ifølge Thomas sælger Zetland slet ikke nyheder, men nærhed, dybde, grundighed og nu også transparens”. Hvad med foredrag? Hvad med at give mulighed for at støtte bestemte journalistiske projekter? Eller som Thomas Clausen skrev:

Hvem vil ikke have en Torben Sangild-hue?”

Med hue på er 10.000 medlemmer rigeligt, så vidt Thomas kunne regne ud.

Virksomhedsøkonomi kan godt virke lidt abstrakt. Men for en virksomhed som Zetland er det faktisk nogenlunde enkelt at se økonomien for sig. Så enkelt, at enhver kan gøre det – også min lægefar og dig, kære medlem, som næppe arbejder hos en statsautoriseret revisor (medmindre du for eksempel er Zetlands revisor. I så fald hej Mathias). Her får du muligheden for lige præcis dét – for nedenunder kan alle prøve at lege direktør for Zetland.

Men først lige en forklaring: I sidste uge nævnte jeg, at vi har et par søstermedier ude i Europa. Nedenstående interaktive grafik har vi lånt af vores venner fra Republik i Schweiz og tilpasset til Zetlands situation. Når du har justeret på forudsætningerne for vores forretning, kan du se et groft overslag for, hvad din plan betyder for Zetlands medlemstal og for vores kassebeholdning. Allernederst kan du se, i hvilken måned Zetlands indtægter og udgifter balancerer, hvis vi følger din plan – eller, alternativt, hvornår kassen vil være tom.

Først minder jeg lige om den eksisterende plan. Den, vi forfølger nu:

Planen, som den ser ud i sommeren 2019

Zetland skal vokse fra cirka 10.500 medlemmer til cirka 14.000 medlemmer inden for de kommende otte-ti måneder. Det skal vi nå ved at få lidt flere nye medlemmer til daglig plus en ambassadørkampagne til august, der får yderligere 1.400 medlemmer til at prøve os. Vi fastholder pris og udgifter og forventer at fastholde 93 procent af medlemmerne hver måned ligesom i dag.

Her kommer et afgørende forbehold til modellen: Den er forsimplet. For de interesserede kan forklaringen læses i min fodnote. Men: Vil man forstå, hvordan et reklamefrit medie som Zetland fungerer forretningsmæssigt, er nedenstående ikke så tosset endda.

Du skal forholde dig til seks spørgsmål:

  • Hvor mange nye medlemmer får Zetland hver måned? Vores gennemsnit de seneste 12 måneder: 880.
  • Hvor stor en andel fornyer deres medlemskab hver måned? En norsk avischef sagde til mig, at deroppe regnes alt over 90 procent for en succes. Spotify har angivelig 95 procent. Zetlands bedste måneder hidtil har ligget på 94 procent.
  • Skal vi satse på årlige medlemskampagner (eller andre slags fremstød), der henter ekstra’ medlemmer ind?
  • Hvor godt tror du, at de pågældende kampagner vil gå?
  • Skal Zetland bruge flere eller færre penge? Det vil i det store hele sige: Skal vi investere mere eller mindre i journalistikken? Løn udgør 70 procent af vores udgifter. Til sammenligning er vores lokaleudgifter tre procent.
  • Skal vi ændre på medlemskabets pris? Du kan selv vælge, om du vil tænke en prisstigning som en hævet standardpris eller en øget gennemsnitlig omsætning per medlem. Det sidste kunne for eksempel ske, hvis nogle medlemmer besluttede at støtte Zetland frivilligt eller at købe en hue om året.

Gav værktøjet nogle indsigter? Giver vores plan nogenlunde mening, eller har du tanker om den? Skriv løs i bidragssporet.

Det samme gælder, hvis du har spørgsmål til Zetlands økonomi. Der er med enkelte undtagelser ingen hjørner af Zetlands forretning, jeg ikke er parat til at vise jer medlemmer rundt i.

Frem for alt: Ambassadørkampagnen begynder som nævnt den 6. august. Har du lyst til at hjælpe Zetland med at klare den, vil vi bede dig melde dig (og svare på et par spørgsmål) her:

Bidrag fra Zetlands medlemmer

Ved du, hvorfor Zetland findes?

Vi følger otte enkle principper, der hjælper med at skabe plads til fordybelse og omtanke i en verden, der mangler præcis dét.

– Lea Korsgaard, medstifter og chefredaktør

I dag læser vores medlemmer: